Selectiecriteria & voorwaarden

Selectiecriteria

1. Selectie op vlak van thema

Het project valt onder één van de belangrijke sectoren van de nulmeting voor het Burgemeestersconvenant. We begeleiden projecten die op een vernieuwende en ambitieuze wijze collectieve renovaties bij burgers stimuleren, die werken aan autoluwe dorps- of stadskernen of die op overtuigende wijze mee de modal shift in een gemeente willen realiseren. Enkele voorbeelden:

  • Gebouwen & energie: het breed stimuleren van verregaande renovaties: bv. collectieve renovatie en renovatiebegeleiding (door vrijwilligers), wijkgerichte renovaties, groepsaankopen, brede promotie duurzaam bouwadvies, een renovatiemarkt, een combinatie van voorgaande, … 
  • Hernieuwbare energie: bv. draagvlakverbreding voor hernieuwbare energieprojecten, … 
  • Ruimtelijke ordening: bv. kernversterking, verdichting, autoluwe kernen, … 
  • Mobiliteit: bv. modal shift, gedeelde mobiliteit, fietsinfrastructuur, …

2. Selectie op vlak van impact

Het project heeft een grote CO2-reductie tot gevolg.

3. Originaliteit

Het gaat om een origineel project. De gemeente durft te vernieuwen en heeft originele invalshoeken om het project te realiseren.

4. Verankering

Het project is verankerd in het gemeentelijk beleid: het is als actie opgenomen in het gemeentelijk klimaatactieplan.

Voorwaarden om deel te nemen

Om voor de begeleiding in aanmerking te komen, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

  • Proces: het klimaatactieplan is goedgekeurd door de gemeenteraad.
  • Timing: het project is klaar om uitgevoerd te worden en heeft duidelijk zichtbare activiteiten/resultaten gedurende de looptijd van de begeleiding. 
  • Intern draagvlak: het project heeft een hoge (interne) prioriteit en is onderbouwd met een lange termijn visie. 
  • Capaciteit: Het project kent een hoge eigen bijdrage/inzet van de gemeente (in tijd, geld en/of communicatie). 
  • Samenwerking: het project streeft samenwerking na met anderen.