Lerend Netwerk

We verzamelen alle interessante informatie die opduikt gedurende de begeleiding (interessante projecten, hoe zijn bepaalde drempels overwonnen, …) en sprokkelen specifieke vragen, noden of drempels die opduiken tijdens de begeleiding. Op basis van deze verzamelde informatie organiseren we uitwisselingssessies voor alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen. Zo wordt interessante informatie voor de koplopers gedeeld en beschikbaar gesteld voor alle Vlaams-Brabantse Covenant of Mayors besturen.

Uitwisselmoment 16 juni 2016 

De 5 geselecteerde projecten worden voorgesteld door vertegenwoordigers van de gemeente. Wat zijn de doelstellingen? Wat is de stand van zaken? Wat zijn de lessons learned tot nu toe wat zijn de leervragen?

Presentatie Herent

Presentatie Diest

Presentatie Asse

Presentatie Liedekerke

Presentatie Pajottenland en Zennevallei

5 workshops

Het volledige verslag vind je hier terug.

Asse: Straat met het beste Klimaat

Sofie Verhoeven stelde het project ‘Duurzame Wijken’ uit Gent voor.

Lessen

Inwoners en wijken worden het best geprikkeld en aangezet tot actie door actieve wervende communicatie, getuigenissen en concrete voorbeelden.

Inwoners moeten pro-actief benaderd worden. Het eigenaarschap van de acties moet bij de inwoners liggen. Zij bedenken en voeren uit. Indien mogelijk het klimaatverhaal zo veel mogelijk doen aanhaken bij bestaande evenementen. 

Ga naar de mensen! Maar hou de communicatie gefocust! 1 boodschap (vb subsidiereglement), niet het hele klimaatverhaal.

De ervaring leert dat de beste energiebesparende projecten nog steeds worden uitgevoerd door professionals. De dynamiek is soms even belagrijk als de effectieve besparing. In een wijkgerichte aanpak is deze laatste het meeste van belang.

De uitdaging blijft om de inwoners te helpen om goede ideeën te creeëren (eigenaarschap) en hen toe te leiden tot de juiste partners, diensten.

Diest

Rob Renaerts (Coduco) licht toe hoe zij werken in Brussel (en in Brugge). 10 jaar geleden gestart rond het thema duurzame voeding in Brussel, rond het thema ‘voedselkilometers’. Daarna werd de klemtoon verlegd naar vegetarisch eten en later naar verpakkingen. De vzw Rabbad werd opgericht met een 50-tal leden.

Communiceren rond duurzame voeding naar een breed publiek is zeer moeilijk. Interessanter is onmiddellijk starten met concrete projecten (door professionele medewerkers).

  • Communiceer rond concrete projecten (en niet rond een algemene strategie)
  • Communiceer naar consumenten: zaken waar consumenten iets aan hebben: bv een brochure met praktische info zoals verkoopadressen, oplossingen , …
  • Communiceer naar producenten: zorg dat zij zichtbaar zijn. Zij willen immers in beeld komen.

Zorg dat je als stad steeds het goede voorbeeld geeft, en zorg dat dit zichtbaar is (communiceer hierover)!

Werk rond concrete thema’s en zoek zoveel mogelijk naar belanghebbenden die je hierbij kan betrekken. Door je projecten zichtbaar te maken (goede communicatie) vinden geïnteresseerde actoren ook de weg naar de stad. Maak duidelijk wat de ‘win’ is voor actoren.

Liedekerke: Renovatie aan huis

Stefaan Claeys licht het aanbod van de Stad Gent toe, uitgevoerd door Milieuadvieswinkel

  • Renovatiebegeleiding van stad Gent: sinds okt. 2015 echte uitrol en reeds 300 klanten (incl. 100 via Wijkwerf – zie verder).
  • Focus is op energiebesparing, niet noodzakelijk op een duurzame manier.
  • Folders etc volstaan niet om mensen over de streep te trekken om energie te besparen.
  • Renovatiebegeleiding is in grote mate ontzorging!
  • De toeleiding (promotie) gebeurt door de stad via de klassieke kanalen. Boodschap: Uw huis energiezuinig maken? Wij zorgen voor begeleiding.

Aanbod Wijkwerf (www.energent.be/wijkwerf):

De persoonlijke begeleiding maakt het grote verschil!

Klimaatplatform 

Om het klimaatplatform vorm te geven, moet er gewerkt worden aan 3 belangrijke onderdelen van dat platform: communicatie, structuur en inhoud (projecten). Aan deze 3 onderdelen wordt best tegelijkertijd gewerkt.

Communicatie

‘storytelling’: het vertellen van verhalen die uit het platform komen, die verrassen en die tegelijkertijd een oplossing aanbieden voor bepaalde problemen. Zo’n communicatie zorgt ervoor dat er niet alleen nieuwe leden maar ook sponsors worden aangetrokken.

Structuur

Bij Leuven Klimaatneutraal is er hard gewerkt aan de structuur: http://www.leuvenklimaatneutraal.be/structuur.  Partners wilden weten waar ze terecht kwamen. Het klimaatplatform zal ook aandacht moeten schenken aan structuur en ‘machtsverdeling’, want het wil een klimaatparlement installeren. Dat woord doet denken aan machtsverhoudingen en vertegenwoordiging en roept dus meteen bepaalde vragen op: wie zit in het parlement, wie zit aan het stuur - zijn dat de 15 gemeenten van het platform of is dat 1 gemeente met afwisseling van voorzitterschap? Wellicht biedt de structuur van Leuven Klimaatneutraal inspiratie.

Projecten

Niet alleen communicatie en structuur zijn belangrijk om het Klimaatplatform vorm te geven, maar ook wat het platform zal doen: de projecten. En dat kan bijvoorbeeld ook ingevuld worden als een dienstverlening voor de platformleden. Zo heeft Leuven Klimaatneutraal een Europees project ingediend, waarbij financiering werd voorzien voor de leden om te investeren in energie efficiëntie.

Op dit moment bestaat het Klimaatplatform uit middenveld en gemeentebesturen. Door een event op te zetten, waarbij potentiële partners worden uitgenodigd zoals Colruyt, en waarin samen wordt gebrainstormd over samenwerkingen (‘stel je eens voor wat we allemaal samen kunnen doen’), zet het platform haar eerste stappen om uit te breiden. Die events worden best professioneel begeleid.

Herent

Wat zijn de  Do’s en don’ts bij initiatie van

  • E-bakfietsdelen
  • fietsbib
vzw dégage (Gent) heeft een administratiesysteem gemaakt - staat ter beschikking (via www.autodelen.net)
+ via wijkwerking steden en gemeenten?
Je vindt misschien ook inwoners die eigen bakfiets willen delen zodat gemeente/stad niet per se zelf moet investeren cfr: Tapaz bij autodelen.
Wie is er eigenaar van de bakfiets?  Hoe zit het financieel als ik er één aankoop en iedereen die gratis leent?