BBL en Ecolife adviseren en ondersteunen

BBL en Ecolife investeren in dit project hun tijd in de 5 meest ambitieuze en geëngageerde gemeentebesturen die echt werk willen maken van een impactvol klimaatbeleid. We willen projecten ondersteunen die op een grootschalige manier verregaande renovaties stimuleren bij particulieren, die een modal shift veroorzaken in een gemeente, die werken aan kernverdichting en autoluwe kernen of bouwen aan een draagvlak voor hernieuwbare energie. De beste projecten streven een grote impact na, zijn origineel en vernieuwend. Voor deze projecten bestaat er ook al een formele beslissing dat ze zullen worden uitgevoerd.

BBL en Ecolife geven deze projecten een flinke duw in de rug door de geselecteerde gemeentebesturen in contact te brengen met gelijkaardige goede voorbeelden. We zorgen mee voor een solide interne projectorganisatie en geven advies over draagvlakverbreding, doelgroepenstrategie, impact- en opvolgmetingen.

De begeleiding van BBL en Ecolife praktisch

We werken volgens het principe ‘train the trainer’. Het eigenaarschap blijft bij de gemeente, de gemeente houdt zelf de regie en coördinatie in handen. Bond Beter Leefmilieu en Ecolife blijven achter de schermen bij de uitvoering van de actie. BBL en Ecolife hebben in hoofdzaak een faciliterende rol.

Hierbij worden volgende taken vervuld:

  • Werken aan een interne organisatiestructuur en draagvlak om het project tot een goed einde te brengen
  • Het onderzoeken van gelijkaardige projecten: hoe ging men elders tewerk?
  • Met betrekking tot de beoogde doelgroepen:
  • Begeleiden bij doelgroepanalyse
  • Mee opstellen van een doelgroepenstrategie
  • Adviseren omtrent communicatie en draagvlakverbreding 
  • Ondersteuning rond CO2-impact- en opvolgmetingen
  • Impulsen geven rond netwerking, in contact brengen met partners, samenwerkingsverbanden opstarten

Er zijn per geselecteerde gemeente 7 werkdagen aan begeleiding voorzien over een periode van één jaar (2016).

Wat doen we niet?

Bond Beter Leefmilieu en Ecolife nemen het project niet van de gemeente over. We zijn geen studiebureau rond bv. het potentieel aan energiebesparing, financiële audits, terugverdientijden. We voorzien geen technische ondersteuning en zoeken niet mee naar financiering. De afspraken rond de begeleiding (taken en timing) worden bij het intakegesprek met de vijf geselecteerde gemeenten formeel vastgelegd.

Wat na de begeleiding?

In 2017 kiezen alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen uit de 5 begeleide gemeenten 1 winnaar. Welke gemeente heeft in dat jaar het meeste impact bereikt? Welke gemeente heeft met haar project de grootste vooruitgang geboekt en de beste resultaten gehaald? Welke gemeente is het meest inspirerend voor andere (Vlaams-Brabantse) gemeenten? Alle projecten en de winnaar komen tijdens een slotevenement aan bod.