Wie wordt de Vlaams-Brabantse Klimaatgemeente 2016?

Asse is Vlaams-Brabantse klimaatgemeente

Persbericht provincie Vlaams-Brabant, Ecolife en Bond Beter Leefmilieu, 20/6/2017

Asse werd verkozen tot ‘Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016’. Hun project ‘Straat met het beste klimaat’ is het meest innovatieve, participatieve en ambitieuze klimaatproject.

Tijdens het provinciaal netwerk- en inspiratiemoment over klimaat voor en samen met gemeenten, het middenveld, burgers en klimaatpioniers werd Asse, met het project ‘Straat met het beste klimaat’, verkozen tot de ‘Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016’.

‘We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant tegen 2040 een klimaatneutrale provincie te maken’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Maar dat kunnen we niet alleen. Daarom steunen we klimaatprojecten van gemeenten, verenigingen, het middenveld, bedrijven en kennisinstellingen, gericht op het verlagen van de CO2-uitstoot. We zijn ervan overtuigd dat het project van Asse een voorbeeld kan zijn voor vele andere klimaatprojecten’.

Een van die projecten is ‘Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016’ van Bond Beter Leefmilieu en Ecolife. Met steun van de provincie daagden ze gemeenten in Vlaams-Brabant uit om een innovatief klimaatproject op poten te zetten.

Een vakjury selecteerde 5 projecten: Straat met het beste klimaat’ van de gemeente Asse, ‘Diest is om op te eten’ van de stad Diest, ‘Renovatie aan huis’ van de gemeente Liedekerke, Klimaatplatform Pajottenland en Zennevallei van de gemeenten Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle en St.-Pieters-Leeuw en de auto- en fietsdeelgroep van de gemeente Herent.

Uiteindelijk werd het project van Asse door deze vakjury en de gemeenten verkozen tot het meest innovatieve, ambitieuze en participatieve project van het afgelopen jaar.
De provincie Vlaams-Brabant beloont Asse dan ook met de titel ‘Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016’.

Asse nam op een creatieve manier de uitdaging aan om haar inwoners te betrekken bij de uitvoering van haar klimaatactieplan Met de campagne ‘Straat met het beste klimaat’ moedigde de gemeente wijkcomités en verenigingen aan om klimaatacties uit te werken. De 11 deelnemende wijken kregen elk de naam 'Goed Klimaatstraat' en organiseerden verschillende acties gaande van samenaankopen, autodelen, duurzame mobiliteit, moestuintjes, straatvergroening tot duurzame consumptie. De wijk of straat met de meest CO2-reducerende, ludieke of originele klimaatacties ontving de titel 'Straat met het beste klimaat’.

Door deze acties brak het klimaatverhaal naar buiten en ontstond een sterke dynamiek in de gemeente. De klimaatuitdaging werd een uitdaging van alle inwoners. Wijken en verenigingen gingen creatief aan de slag en zetten allerlei klimaatacties op.


Bond Beter Leefmilieu en Ecolife, samen met de provincie Vlaams-Brabant, gaan in 2016 vijf innovatieve klimaatprojecten in Vlaams-Brabant begeleiden. De projecten werden geselecteerd na een oproep naar alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en staan symbool voor het lokale klimaatbeleid van de toekomst: vernieuwend, ambitieus, met een integrale aanpak en in samenwerking met verschillende organisaties. Het gaat om de klimaatprojecten in Asse, Diest, Herent en Liedekerke en het klimaatplatform van de gemeenten Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. De begeleiding is mogelijk dankzij de ondersteuning van de provincie Vlaams-Brabant.

5 projecten als symbool voor klimaatbeleid van de toekomst

De vijf projecten werden geselecteerd na een oproep naar alle Vlaams-Brabantse gemeentebesturen en staan symbool voor het lokale klimaatbeleid van de toekomst: vernieuwend, ambitieus, met een integrale aanpak en in samenwerking met verschillende organisaties.

1. De ‘straat met het beste klimaat’ in Asse: in Asse wil men wijken laten participeren aan de uitvoering van het klimaatplan. Wijkcomités en verenigingen worden uitgenodigd en ondersteund om samenaankopen rond isolatie of zonnepanelen, leefstraten, autodelen... te organiseren. De wijk met de meeste inspanningen wordt beloond met een klimaatneutraal buurtfeest!

2. ‘Diest is om op te eten’ in Diest: via een grote en integrale campagne over duurzame voeding (o.a. seizoensgebonden groenten, streekproducten, minder vlees, voedselverspilling, korte keten, fair trade) worden inwoners, scholen, verenigingen en middenstand op een positieve manier gestimuleerd om hun gedrag aan te passen. Enkele acties zijn: kookworkshops rond voedselverlies en een pop-up restaurant rond duurzame voeding.

3. ‘Renovatie aan huis’ in Liedekerke: Liedekerke wil een integrale renovatiecampagne starten, met de inzet van o.a. een thermografische scan, een renovatiebegeleiding op maat in combinatie met een wijkgerichte aanpak. Op deze manier wil Liedekerke wijk per wijk aanpakken zodat het volledige patrimonium kan gerenoveerd worden.

4. Het Klimaatplatform Pajottenland en Zennevallei: het Klimaatplatform ‘Pajottenland en Zennevallei’ brengt alle actoren (overheden, adviesraden, middenveld, verenigingen, bedrijven, landbouwers, gezinnen) in deze regio samen die actief zijn rond duurzame energie, mobiliteit, voedselvoorziening en duurzame economie. De krachten worden gebundeld om nieuwe acties rond klimaatneutraliteit en duurzame ontwikkeling te realiseren. Op die manier werkt dit Klimaatforum als een incubator rond lokaal klimaatbeleid en is het de motor van concrete klimaatacties.

5. De auto- en fietsdeelgroep in Herent: inwoners van Herent willen dat er massaal gebruik wordt gemaakt van deelauto’s en deelfietsen om de toenemende verkeerscongestie en parkeerdruk in Herent aan te pakken. Ze hebben daarom een auto- en fietsdeelgroep opgericht, willen deze ferm uitbreiden en zoeken naar de steun van nieuwe partners.

Contactpersonen

  • Bernard Govaert, bernard [dot] govaert [at] bblv [dot] be, 02 282 17 35
  • Tina Baert, tina [dot] baert [at] ecolife [dot] be, 016 22 21 03